Сучасна пневмоавтоматика промислових підприємств

 

ПЕРШИЙ ДЕНЬ ЗАНЯТЬ

 

 • ТИПОВА СТРУКТУРА І РІЗНОВИДИ МОЖЛИВОСТЕЙ ПНЕВМОПРИВОДІВ

 • КЛАСИФІКАЦІЯ ВИКОНАВЧОЇ ПІДСИСТЕМИ. ПНЕВМАТИЧНІ ЦИЛІНДРИ. ОСНОВИ ДЕМПФУВАННЯ

 • КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПНЕВМОПРИВОДОМ. ПНЕВМАТИЧНІ РОЗПОДІЛЬНИКИ, ЇХ БУДОВА І ПРИНЦИП ДІЇ

 • МЕТОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПНЕВМОПРИВОДУ 

 • ОСНОВИ СХЕМОТЕХНІКИ. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ПНЕВМАТИКИ

 • ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1 «ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ СПОСОБІВ КЕРУВАННЯ ПНЕВМАТИЧНИМИ ПРИВОДАМИ. РЕЖИМИ РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ. УПРАВЛІННЯ ЗА ШВИДКІСТЮ ТА ПОЛОЖЕННЯМ»
   

ДРУГИЙ ДЕНЬ ЗАНЯТЬ

 

 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЯМОГО ТА НЕПРЯМОГО КЕРУВАННЯ ПНЕВМОПРИВОДУ

 • ВИБІР КОМПОНЕНТІВ ПНЕВМОПРИВОДІВ І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ

 • ПНЕВМАТИЧНІ ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ І ЇХ МОЖЛИВОСТІ У СКЛАДІ ТАЙМЕРІВ

 • МУЛЬТИВІБРАЦІЙНІ ПНЕВМАТИЧНІ СИСТЕМИ

 • МЕТОДИКА ВИБОРУ БАЗИ ЕЛЕМЕНТІВ ВАКУУМНИХ СИСТЕМ (ЕЖЕКТОРИ, ПРИСОСКИ, ВАКУУМНІ ФІЛЬТРИ ТА АКСЕСУАРИ)

 • ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2 «РЕАЛІЗАЦІЯ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ПРИ КЕРУВАННІ ПНЕВМАТИЧНИМИ ПРИВОДАМИ»

 • ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3 «ВИВЧЕННЯ ПНЕВМОПРИВОДІВ КЕРОВАНИХ ЗА ЧАСОМ І ТИСКОМ»
   

ТРЕТІЙ ДЕНЬ ЗАНЯТЬ

 

 • РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНІ СХЕМИ УПРАВЛІННЯ

 • ВИКОРИСТАННЯ ГЕРКОНОВИХ ДАТЧИКІВ І ДАТЧИКІВ ХОЛЛА В ПРИВОДАХ З ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИМ КЕРУВАННЯМ

 • ЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПНЕВМОПРИВОДА

 • ПНЕВМАТИЧНІ ОСТРОВИ КАМОЦЦІ. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦИФІКАЦІЇ І 3D-КОМПОНОВОК

 • ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4 «РОЗРОБКА І МОДЕЛЮВАННЯ ПРИНЦИПОВИХ СХЕМ ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПНЕВМОПРИВОДАМИ. ПРЯМЕ І НЕПРЯМЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВОДАМИ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУЧНОГО, НАПІВАВТОМАТИЧНОГО І АВТОМАТИЧНОГО РЕЖИМІВ РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ»

 • ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5 «РЕАЛІЗАЦІЯ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ТА РОБОТА ТАЙМЕРА ПРИ УПРАВЛІННІ ЕЛЕКТРОПНЕВМОПРИВОДАМИ»
   

ЧЕТВЕРТИЙ ДЕНЬ ЗАНЯТЬ

 

 • ЕЛЕКТРОННІ РЕЛЕ ТИСКУ

 • ПРЕЦИЗІЙНИЙ РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ

 • ПРОПОРЦІЙНА ТЕХНІКА В СТРУКТУРІ ЕЛЕКТРОПНЕВМОПРИВОДА

 • ТИПИ КОМПРЕСОРІВ. ПІДГОТОВКА СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ. БАЗОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ БЛОКІВ ПІДГОТОВКИ ПОВІТРЯ

 • ПІДКЛЮЧЕННЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ТИСКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМОВАНОГО ЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЕРУ

 • ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ КОНТРОЛЕРІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ КАМОЦЦІ

 • ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6 «ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИХ ПРИВОДІВ, ЯКІ КЕРУЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛК»