Кодекс етики


 

 

Кодекс етики з'явився з необхідності прийняття для всіх компаній Групи Камоцці єдиної моделі поведінки, яка розвиває цінності і принципи, які повинні впливати на всю повсякденну роботу. Дотримання цих цінностей є важливим і необхідним аргументом для регулярного ведення бізнесу і надійного управління.


Метою є дотримання закону, принципів справедливості, чесності і ефективності внутрішніх і зовнішніх зв'язків в бізнесі, створення можливостей для співпраці, оцінка та розвиток всіх зацікавлених сторін. Модель економічного зростання в дійсності є стійкою з плином часу, але слід зазначити, що економічна мета нерозривно пов'язана з соціальною і етичною.

 

КОДЕКС ЕТИКИ

CAMOZZI

Повага до закону

 

 

Сила

Лояльність та коректність

 

 

Бізнес

Внутрішні та зовнішні відносини

 

 

Ефективність

Співробітицтво

 

 

 

Спільна мета

Потенційний розвиток зацікавлених сторін

 

 

 

 

Принципи в кодексі етики компанії Camozzi:

  • ПОВАГА ДО ОСОБИСТОСТІ

  • ЧЕСНІСТЬ

  • СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ДОТРИМАННЯ ЗАКОНІВ

  • ЕФЕКТИВНІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

  • КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ

  • ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я І БЕЗПЕКА ПРАЦІ

  • ЧЕСНА КОНКУРЕНЦІЯ

  • ПОВАГА ДО ДОВКІЛЛЯ

  • БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ В ЧАСІ